Er dagen gået som du håbede på?
Hvis ikke - hvordan får du så en dejlig aften?

Sindsarbejde er din adgang til at være aktiv formgiver af din oplevelser, dine anskuelser - din tilværelse.
Med Sindsarbejdet åbner du op for den dybdegående og langsitede anskuelse på livet. Du vil opleve at kortsigtede gevinster kan nedtones eller udelades, når de ikke er en del af dine langsigtede ønsker til livet.
Resultatet er, med lidt øvelse, en naturlig og ualmindelig klar form for enkelthed og sandhed i livet.

Hele vores væsen, fra de indre sjæleplaner til den ydre farverige personlighed, har et fælles brændende ønske om at leve et frit, harmonisk og udbytterigt liv på alle planer. Definitionen af harmoni og frihed varierer dog, afhængig af hvilke af vores indre "stemmer" vi er i kontakt med. Ved at hjælpe indre uenigheder til enighed, opstår der en helt ny form for egenkærlig hamoni og nærmest betingelsesløs frihed. Det er i sigte for os alle - hvis vi vil.

+ Læs lidt mere om sindet

Dit sind er vågent i dig og arbejder uafbrudt. Du kan forstå sindet som en process i dig, der til enhver tid leverer de løsninger og muligheder til dig, som matcher det du har bedt om. Man kan altså betragte sindet som en umådelig stærk kraft der udelukkende arbejder efter bestilling. Sindet tager dine bestillinger i dag ligesom det tog dine bestillinger da du var yngre. Det er formentlig sådan at en del af de gamle bevidste eller ubevidste bestillinger du foretog engang, i dag skaber tanke- handle- og levemønstre som ikke tjener din hverdag eller dine fremtidsdrømme længere. Menneskevæsenet er heldigvis plastisk og evigt formbart - men kun hvis du vil deltage aktivt i sindsarbejdet.

Når vi ikke deltager aktivt i sindets arbejdet, bliver vi til passive passagerer på livets dyrebare rejse. Idet vi går fra passiv passager på sindets rejse til aktiv deltager på vores egen rejse, føres vi igennem personligheds snørklede forhindringer og ud på den anden side. Den anden side er selvfølgelig ikke et nyt sted på planeten. Det er en personlighed med meget større grad af indre enighed. Det er oplevelsen af at være "mere vågen", "mere klar", "mere til stede" og ikke mindst at være mere forbundet med dit inderste - din essens - din sjæl. Når du er forbundet med din essens får du flere sande svar om den virkelighed du ønsker at skabe, og som din dybeste jeg-følelse altid har længtes efter. Resultatet af denne tilstand er et liv med færre konflikter inden i dig og det giver automatisk færre konflikter uden for dig.

Kom i gang med at være en aktiv formgiver af dit liv. Skab det du virkelig brænder for, som du ellers på din sidste dag, vil fortryde bitterligt at du ikke gjorde. I dag er en glimrende og passende dag at begynde.

Hvad er det du helt ind i sjælen ønsker dig at opnå, opleve, mærke eller blive fri af?


Morten Nielsen Sindsarbejder og livsvejleder

E-mail: morten@sindsarbejde.dk
Telefon: 23 23 30 78
Sted: Hovedstadsområdet, fleksibelt

Siden 2008 har jeg udddannet mig, gjort mit eget Sindsarbejde, og i Sindsarbejde sessioner, været vidne til store forandringer hos mennesker der ønskede et mere frit, tilfredsstillende eller berigende liv.

+ Læs om uddannelse, certificering og erfaring

Jeg har en umådelig stærk interesse for det vi er, som er mere end det at være et 3 dimensionelt menneske. Det er det som lever urørt i stilhed dybt i os bag personlighedens mange farverige facetter. Det vi kan opleve og udrette via kontakten til det dybe i os, synes ikke at kende grænser. Hele mit liv har jeg været draget af at forstå og opleve fundamentet bag vores eksistens som mennesker. Længe har jeg ikke forstået og klodset har jeg været, men brikkerne er ved at falde på plads og jeg formår nu i større grad at spille livets spil efter virkelighedens sande love og regler.

Jeg er lykkelig gift, har 4 dejlige børn, er født i 1975 og har været 100% selvstændig i forskellige arbejdsfunktioner siden 2003. Jeg oplever stor tilfredshed med de forandringer der er skabt med Sindsarbejdet i mit menneske-væsen. Ikke mindst glædes jeg ved de aktiviteter jeg løbende har skabt i den ydre "store" virkelighed.

 • 2000 Uddannelse: B. Eng, Ingeniørhøjskolen i København
 • 2003 » Selvstændig virksomhedskonsulent og rådgiver
 • 2007 » Indehaver af IT selskab
 • 2010 Certificering: Klinisk Master Hypnoterapeut
 • 2010 Certificering: Master NLP Practitioner
 • 2010 Certificering: Regressions terapeut med speciale i hypnose
 • 2010 » Selvstændig hypnoterapeut
 • 2011 Certificering: Spirituel Hypnoterapeut og tidligere liv guide
 • 2011 Certificering: CoachMaster Coach
 • 2011 Sindsarbejde kommer til verden
 • 2011 » Selvstændig coach og mentor
 • 2011 » Supervision og undervisning på skoler der uddanner og danner terapeuter
 • 2015 » Undervisning og workshops for virksomheder. Medarbejder- og lederniveau
 • 2018 » 7. års studerende på et 11 årigt esoterisk filosofi studie

Book sessioner Det hele starter med en god telefonsamtale

Sindsarbejde sessioner består af en balanceret sammensætning af samtale, guidet fordybelse, følelsesforløsning, visualisering og coaching. Hver ting til sin tid. Alt sammen båret af den kommunikation, der opstår imellem og omkring os, i det intuitive felt der lever i sessionerne.

Det hele starter med en god telefonsamtale hvor vi finder ud af om kemien imellem os fungerer. Vi skal begge have en god fornemmelse og være enige om at gøre arbejdet. Herefter de 3 første sessioner á 1-2 timers varighed. Det er ikke så vigtigt om det tager 1 eller 2 timer. Nogen gange er man tilfreds og mættet efter 45 minutter. Din investering for 3 sessioner er 2.700 kr inkl. moms (ekskl. moms for virksomheder), som betales forud for første session på mobilepay eller kontant ved første session.

+ Læs mere om sessioner

Min forventning til dig er at du ønsker at tage ansvar for din vej frem i livet. Jeg forventer ikke at du allerede kan tage ansvar, blot at du er parat til at lære det. De fleste mennesker oplever ikke eget-ansvar som noget særlig tiltalende. "Det er jo omgivelserne der er i vejen for det man ikke opnår eller oplever". Det er dog først når vi står ved vores fulde ansvar for ALT i og omkring os selv, at vi bliver i stand til at være en aktiv formgiver af vores liv - en aktiv Sindsarbejder.

Arbejdet med sindet er unikt for den enkelte. Jeg har god erfaring med at arbejde i de tempi og på de niveauer som er åbne og tilgængelige.

Velkommen til det først skridt ind i en skarpere virkelighed.

Mentor forløb Det starter også med en god telefonsamtale

Hvis det du har brug for er en serie telefonsamtaler eller kortere møder, så er det også muligt. Jeg ved tit hvad det næste vigtige spørgsmål er som du bør stilles, og kan derigennem sende dig videre til skridt, dit næste niveau.

Det starter også med en god telefonsamtale hvor vi finder ud af om kemien imellem os fungerer. Vi skal begge have en god fornemmelse og være enige om at gøre arbejdet. Herefter aftaler vi møder/telefonmøder á 0,5 - 1 times varighed. Din investering er 700 kr inkl moms pr. møde (ekskl. moms for virksomheder), som betales forud for mødet på mobilepay eller kontant.

Forståelse . Fordybelse . Livsvejledning . Sessioner . Mentoring . Foredrag . Undervisning