Hypnoseforandring, forandring med hypnose!

Er du bevidst om hvor meget du kan forandre dit liv med hypnose?

Er du bevidst om at du kan afhjælpe angst, stress, depression, vaner, vægtproblemer, sorg, gammel vrede, skyld- og skam-fyldte følelser og meget mere, ved at tage kontakt til dig selv i hypnose?

Når du oplever at hverdagens hændelser og udfordringer bliver til tunge problemer og lidelser, så er det vist på tide at vende tilbage til den virkelige virkelighed. Altså den virkelighed der stadig eksisterer inde bag de problematiske oplevelser.
Det kan være umådelig svært at forestille sig, men sådan hænger det faktisk sammen. Du er intakt inde bagved, tiden og oplevelserne har bare gjort, at du har glemt det.

Igennem livet tolker og forstår den ubevidste del af vores sind, alle de situationer og oplevelser vi er en del af. En del af disse oplevelser er rigtig svære for os, og det er ligeledes svært for vores sind, altid at tolke og forstå situationerne på en skabende og opstøttende måde.
Når situationerne eller traumerne er rigtig tunge, så forandrer vi os spontant - og desværre ikke i en retning med mere personlig frihed. Hvis der gentagende gange i vores liv opstår traumatiske situationer, som vi ikke kan håndtere, så sikrer vores sind at der er opstår en ny form for tryghed. Strategierne det ubevidste sind anvender til at sikre denne nye tryghed, er bare ikke altid de mest hensigtsmæssige. Det ender ofte med at personligheden der udvikles, finder på overspringshandlinger, undvigelsesmanøvrer, kontrollerende adfærd og andre ting hvormed utrygge situationer kan undgås.
Men er situationerne virkelig utrygge?
Synes andre mennesker også det, eller er du mere utryg end andre?

Når du forandrer dig med hypnose, så finder du forløsning i de situationer der blev fejlfortolket, og du finder befrielse fordi du igen oplever hvordan ægte tryghed føles, og hvordan din personlighed igen kan føles fri, levende og sprudlende.

På siderne her finder du flere oplysninger om hypnose og ligeledes kontaktoplysninger, hvis du kunne tænke dig at opleve en hypnoseforandring.


Forståelse . Fordybelse . Livsvejledning . Sessioner . Mentoring . Foredrag . Undervisning